كسب رتبه ششم در بین 123 مركز تحقیقاتی ارتقای سلامت و رتبه اول در بین 25 مركز SDH كشور
موفقیت جدید برای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت قزوین كسب رتبه ششم در بین 123 مركز تحقیقاتی ارتقای سلامت و رتبه اول در بین 25 مركز SDH كشور  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ 
صفحه1از212.بعدي.برو


   


   
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0