• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
حق الزحمه انتشار مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی

عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400، پرداخت حق الزحمه انتشار مقالات منتج از طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه به شرح زیر به تصویب رسید و مقرر گردید در بخش هزینه‌های پرسنلی پروپوزال‌های تحقیقاتی آورده شود:
-حق چاپ مقاله ISI منتج از طرح تحقیقاتی: حداکثر 000/000/20 ریال(بیست میلیون ریال)
-حق چاپ مقاله PubMed منتج از طرح تحقیقاتی: حداکثر 000/000/15 ریال(پانزده میلیون ریال)
-حق چاپ مقاله Scopus منتج از طرح تحقیقاتی: حداکثر 000/000/10 ریال(ده میلیون ریال)
همچنین مقرر گردید حق چاپ فقط برای مقالات ISI که همکار بین المللی دارند و از نتایج طرح‌های تحقیقاتی مصوب دانشگاه نمی‌باشند، در صورتی‌که نویسنده مسؤول از دانشگاه علوم پزشکی قزوین باشد، برابر 50% مبلغ فوق در طرح بعدی مجری لحاظ شود. شایان ذکر است حق الزحمه انتشار مقاله و همچنین حق الزحمه ناظر جزء تعهدات فرد محاسبه نخواهد شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0