دکتر زینب علی مرادی

سمت: رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی سلامت باروری

مرتبه علمی: دانشیار

لینک سامانه پژوهان

لینک سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

پست الکترونیک: z.alimoradi@qums.ac.ir

تلفن: 02833694014

آدرس: پونک، بلوار پیروزی، خیابان امیرکبیر دوازدهم، ساختمان کلینیک تخصصی محمدزاده، طبقه سوم، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0