عنوان وبینار: آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، آشنایی با بیماری های شایع (دیابت و فشار خون)، سبک زندگی سالم

مدرسان: جناب آقای دکتر اردشیر علیزاده، سرکار خانم دکتر زینب علیمرادی، جناب آقای دکتر مهران علیجان زاده

زمان برگزاری: 10 دی ماه، ساعت 9 الی 11

دریافت پوستر

 

عنوان وبینار: نقش آموزش در مداخلات اجتماعی سلامت

مدرس: جناب آقای دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

زمان برگزاری: 27 دی ماه، ساعت 10 الی 12

دریافت پوستر

 

عنوان وبینار: نقش عوامل اجتماعی در سلامت مادران

مدرس: سرکار خانم دکتر زینب علیمرادی

زمان برگزاری: 19 بهمن ماه، ساعت 10 الی 12

دریافت پوستر

 

عنوان کارگاه: عدالت در نظام سلامت با تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مدرس: جناب آقای دکتر مهران علیجان زاده

زمان برگزاری: 16 اسفند ماه، ساعت 10 الی 12

دریافت پوستر

the end.png
 

عنوان کارگاه: آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و پژوهش در حیطه عوامل اجتماعی

مدرسان: جناب آقای دکتر امیر پاکپور حاجی آقا، سرکار خانم دکتر زینب علی مرادی، جناب آقای دکتر مهران علیجان زاده

زمان برگزاری: 23 و 24 اسفند ماه، ساعت 9 الی 12

دریافت پوستر

the end.png

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0