دکتر عبداله دیدبان

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

اطلاعات بیشتر

 

دکتر سید مهدی میرهاشمی

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

اطلاعات بیشتر

 

دکتر مهدی رنجبران

 دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

اطلاعات بیشتر

 

دکتر جلال رحمانی

 دکتری دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر

 

دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اطلاعات بیشتر

 

دکتر زینب علی مرادی

دکترای تخصصی سلامت باروری

اطلاعات بیشتر

 

دکتر رزاق محمودی

 دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی

اطلاعات بیشتر

مهندس محسن نوری

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

اطلاعات بیشتر

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0