دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اطلاعات بیشتر

دکتر سید محمدمهدی امام جمعه

دکترای تخصصی بهداشت محیط

اطلاعات بیشتر

دکتر محمدعلی سلیمانی

دکترای تخصصی پرستاری

اطلاعات بیشتر

دکتر روح اله کلهر

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

اطلاعات بیشتر

دکتر زهره یزدی

متخصص طب کار

اطلاعات بیشتر

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0