• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ 
  • کد خبر : ۹۳۰۸
ارتقا مرتبه علمی سركار خانم دكتر زینب علی مرادی به دانشیاری

در پنجاه و نهمین نشست هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در روز  پنجم دی ماه 1400 در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی، با حضور دکتر عبداله دیدبان، سرپرست دانشگاه و اعضای هیأت ممیزه برگزار گردید، با ارتقا مرتبه علمی سرکار خانم دکتر زینب علی مرادی (عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی و رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت)، از استادیاری به دانشیاری موافقت گردید. بدینوسیله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت های روزافزون را برای ایشان دارد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0