• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
تاكید بر رعایت سقف تعهدات مقالات طرح‌های تحقیقاتی

عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400، مجدداً بر رعایت سقف تعهدات مقالات طرح‌های تحقیقاتی به شرح زیر تأکید گردید:

  •  طرح‌های تحقیقاتی Experimental(طرح‌های آزمایشگاهی که نیازمند خرید مواد، کیت و دارو و انجام آزمایشات باشند):

-طرح‌های مصوب تا 150 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI دارای IF
-طرح‌های مصوب تا 100 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله PubMed
-طرح‌های مصوب تا 70 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Scopus

  • طرح‌های تحقیقاتی غیر Experimental(غیر آزمایشگاهی):

-طرح‌های مصوب تا 100 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI دارای IF
-طرح‌های مصوب تا 70 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله PubMed
-طرح‌های مصوب تا 50 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Scopus

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0