عنوان طرح مجری/ مجریان
اضطراب دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در زمان شیوع ویروس Covid-19 در جمعیت عمومی استان قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
برآورد فراوانی اختلالات خواب در زنان باردار در دوران پاندمی کووید 19 : مرور سیستماتیک و متاآنالیز دکتر زینب علی مرادی
ارتباط ترس از کووید 19 بر مولفه های شغلی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز دکتر زینب علی مرادی
سنجش کیفیت وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه پایگاه های اطلاعاتی منبع باز بیماری کووید 19 بر اساس مقیاس وب مد کوال دکتر شهرزاد غلامی
بررسی رفتارهای پیشگیرانه در خصوص مقابله کروناویروس و عوامل اجتماعی موثر بر آن با تاکید بر اعتماد اجتماعی در جمعیت استان قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
دیدگاه اپیدمیولوژی مبتنی بر فاضلاب به عنوان یک پروتکل سریعتر برای شناسایی کرونا ویروس در جمعیت انسانی: مروری با اشاره خاص به ویروس SARS-CoV-2 دکتر محمدمهدی امام جمعه
فرآیند انعقاد الکتریکی یک فن آوری امیدبخش جهت حذف فلوراید از آب: مروری بر مکانیسم های حذف و روند عملکرد تصفیه دکتر محمدمهدی امام جمعه
اثربخشی مداخله آنلاین چندوجهی تئوری محور بر سلامت زنان مطلقه سرپرست خانوار دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی ادراک پرستاران شاغل در بیمارستان های قزوین از آمادگی در برابر بحران و شایستگی های اصلی مورد نیاز برای آن: یک مطالعه مقطعی خانم زهرا چگینی
بررسی ارتباط سلامت عمومی  و استرس درک شده شغلی با ترس حاصل از covid19 خانم منیژه پورشمسیان، دکتر نضال آژ
بررسی ارتباط الکسیتیمیا و اختلالات خواب: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دکتر امیر پاکپور حاجی آقا، دکتر زینب

علی مرادی

بررسی اثربخشی اوریکولوتراپی (طب فشاری گوش) بر مدت و شدت دردهای زایمان: پروتکل مرور نظام مند و فراتحلیل خانم مریم طاهرپور
ارزیابی یک دهه برونداد علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایگاه بین المللی اسکوپوس (از سال 2019-2010) خانم مریم کریمی
بررسی نقش پیشگویی کننده بیماری های زمینه ای در ابتلا به کووید19 دکتر محمدعلی سلیمانی
بررسی پیشگویی کننده های رضایت زناشویی زنان سنین باروری در دوران پاندمی کووید-19 دکتر نسیم بهرامی
بررسی ارتباط گفتمان جنسی و عملکرد جنسی با نقش میانجی صمیمیت و دیسترس جنسی در زنان متاهل سنین باروری دکتر نسیم بهرامی
بررسی تجربیات کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان های قزوین در همه گیری کووید 19: یک مطالعه کیفی خانم زهرا چگینی
پدیدار شناسی "مراقبت از بیمار در حال احتضار" در مراقبین خانگی بیماران همودیالیزی دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی
بررسی تاثیر طب فشاری گوش بر اندوه پس از زایمان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل شم دکتر زینب علی مرادی
بررسی ارتباط مقابله مشترک با سازگاری زوجین در ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در پاندمی کووید 19 دکتر زینب علی مرادی
بررسی عوامل موثر بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از کرونا ویروس COVID-19 کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ساکنین شهر قزوین، سال 1399 دکتر عیسی محمدی زیدی
بررسی وضعیت سلامت روان و فرسودگی شغلی کادر درمان شاغل در بیمارستان ها و بخش های بیماران مبتلا به کرونا در مقایسه با سایر بیمارستان ها

دکتر علیرضا حاج سید جوادی، دکتر

بهاره رضایی، دکتر محمد ابراهیم ساریچلو

ثبت تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین آقای محمدحسن ارداقیان
بررسی وضعیت روانشناختی کادر بیمارستانی در دوران همه گیری ویروس کرونا در استان قزوین دکتر محمدرضا شیخی
بررسی سلامت روان در زنان باردار و همسران آنها در زمان شیوع کرونا دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی ارتباط و تاثیر 2 سویه رضایت شغلی و رضایت مراجعین مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بوئین زهرا در سال 1398

خانم نرگس شمس کیلانی،

خانم افسانه مشعوفی

واکاوی سناریو های آینده نظام اطلاعاتی سلامت الکترونیک خانم ساره جلالی
بررسی عوامل موثر بر انجام رفتار مصرف انرژی در زمان شیوع کرونا در خانوارهای شهر قزوین: یک مطالعه تئوری محور دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی اثر ورزش های تنفسی بر تنگی نفس و هیپوکسی بیماران بستری بزرگسالان مبتلا به کووید 19 در مرکز آموزشی درمانی ولایت قزوین

دکتر سهیل سلطانی، دکتر محمد

بارگاهی، دکتر سهراب اسماعیل زاده

بررسی وضعیت تاب آوری در مراقبین سلامت بیماران کرونایی و پیش بینی میزان غیبت از کار و تمایل آنان به جابجایی و ترک خدمت در سال 1399 دکتر سیما رفیعی
بررسی اثرات امواج دکل های فشار قوی بر روی ساکنین شهر قزوین در شعاع کمتر از 600 متر

دکتر سعید احمدی، دکتر علی

صفری واریانی

واکاوی مدل رفتار اطلاع یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین دکتر شهرزاد غلامی
زتدگی با استومی: بررسی پیامدهای آن بر بیمار و خانواده دکتر فرنوش رشوند
تبیین مفهوم حمایت اجتماعی دوران بارداری، طراحی و روانسنجی ابزار

دکتر نسیم بهرامی، دکتر زینب

علی مرادی

بررسی تاثیر آموزش کدهای اخلاقی بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمان قزوین

دکتر محمدرضا شیخی،آقای محمد

مرادی،دکتر محمدعلی سلیمانی

بازبینی و اصلاح فرآیندهای کاری ادارات وابسته به معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

خانم اختر خوش نواز، خانم بیدا

میرحسینی،آقای محمدحسن شیرعلی،

آقای مرتضی نجفی

بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان شاغل در معاونت های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

خانم بیدا میرحسینی، خانم اختر

خوش نواز

بررسی اپیدمیولوژیک میزان شیوع مصرف گل و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاههای استان قزوین در سال 1397

دکتر منوچهر مهرام، دکتر

محمدرضا مدبر

بررسی ارتباط بین تعیین کننده های اجتماعی سلامت با رشد و تکامل کودکان 4-60 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی قزوین دکتر زینب علی مرادی
ارتباط بین شاخص توده بدنی(BMI) مادر در ابتدای بارداری با تکامل کودکان در یکسالگی در استان قزوین

خانم خدیجه السادات حسینی، خانم

فریده کاظمی، دکتر سید سعید صدقی

اسکویی، آقای هاشم علیجانی

اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی و کاهش تمایل به اعتیاد در کودکان کار شهر قزوین دکتر فریبا زاهدی فر
بررسی میزان هدر رفت غذا و مداخله به منظور کاهش هزینه آن در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین

دکتر مهدی یوسفی، خانم زینت

بساره، خانم صغری سیادهنی، آقای حسین ترنج

 


گروه دورانV6.0.9.0