عنوان طرح مجری/ مجریان
ارتباط ترس از کووید 19 بر مولفه های شغلی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز دکتر زینب علی مرادی
برآورد فراوانی اختلالات خواب در دوران پاندمی کووید 19 به تفکیک جنسیت: مرور سیستماتیک و متاآنالیز دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی روانسنجی پرسشنامه ترس از کرونا: کاربردی از مدل راش چندمتغیره دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی رفتارهای پیشگیرانه در خصوص مقابله کروناویروس و عوامل اجتماعی موثر بر آن با تاکید بر اعتماد اجتماعی در جمعیت استان قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
مروری اساسی بر روش های پیشرفته تصفیه انعقاد الکتریکی اعمال شده در فاضلاب های صنعتی غنی از آلاینده COD دکتر محمدمهدی امام جمعه
عوامل موثر بر پذیرش واکسن کرونا در جمعیت عمومی استان قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی نقش ترس از کرونا و مقابله مذهبی بر سلامت روان در افراد مسن ساکن شهر قزوین در طی شیوع کرونا دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
دیدگاه اپیدمیولوژی مبتنی بر فاضلاب به عنوان یک پروتکل سریعتر برای شناسایی کرونا ویروس در جمعیت انسانی: مروری با اشاره خاص به ویروس SARS-CoV-2 دکتر محمدمهدی امام جمعه
شیوع اعتیاد غذایی در کودکان و نوجوانان: مرور سیستمات یک و متاآنالیز دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
برآورد فراوانی اختلالات خواب در دوران پاندمی کووید19 و ارتباط آن با دیسترس روانشناختی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز دکتر زینب علی مرادی
فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در زمان شیوع ویروس کرونا 

دکتر امیر پاکپور حاجی آقا،  دکتر پیمان نامدار

بررسی ارتباط گفتمان جنسی و عملکرد جنسی با نقش میانجی صمیمیت و دیسترس جنسی در زنان متاهل سنین باروری دکتر نسیم بهرامی
ترس از کرونا و عوامل مرتبط با آن در جمعیت عمومی استان قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی ارتباط بین سواد سلامت جنسی با کیفیت زندگی جنسی و عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز سلامت جامع شهر قزوین در سال 1399 خانم لیلا دهقانکار، خانم فاطمه سمیعی سیبنی، خانم سمیه فلاح
مداخله تئوری محور مبتنی بر اپلیکیشن در درمان اعتیاد به بازی های آنلاین در نوجوانان دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
پیشگیری از انتشار ویروس کووید 19 از طریق اقدامات ضدعفونی و دفع بهداشتی پسماند ناشی از آن: مرور سیستماتیک دکتر محمدمهدی امام جمعه
ارتباط موقت بین صبحگاهی و عصرگاهی ، استفاده  از رسانه های اجتماعی اعتیادگونه ، پریشانی روانشناختی و خواب آلودگی روزانه: نقش های میانجی کیفیت خواب و بی خوابی در دانشجویان دانشگاه های قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی عوامل موثر بر انجام رفتارهای پیشگیرانه ویروس کرونا جدید در جمعیت عمومی: کاربرد از رویکرد فرآیند عمل بهداشتی دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
استیگمای مرتبط با وزن و دیسترس روان شناختی: مرور سیستماتیک و متآنالیز دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
واکاوی مدل رفتار اطلاع یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین دکتر شهرزاد غلامی
بررسی ارتباط بین اعتیاد به رسانه های اجتماعی و سلامت جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر قزوین دکتر زینب علی مرادی
تبیین مفهوم سلامت از دیدگاه زنان مطلقه سرپرست خانوار دکتر امیر پاکپور حاجی آقا، دکتر زینب علیمرادی
انگ چاقی در نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن و نقش آن در سلامت روان نوجوانان استان قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
مرور سیستماتیک شواهد موجود در زمینه ارتباط اعتیاد به بازی آنلاین و سلامت روان دکتر زینب علی مرادی، دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در شهروندان ساکن استان قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
انگ نگهداری بیمار روانی در خانواده مبتلایان به آلزایمر دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
اثر بخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر کیفیت خواب و سلامت روان در بیماران مبتلا به صرع دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهشی حوزه سلامت استان قزوین در سال 1396 دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
تدوین طرح جامع سلامت استان قزوین بر سال های 1400-1396 مهندس نوروزعلی عزیزخانی، دکتر روح اله کلهر، خانم سیده فاطمه میری
بررسی ارتباط بین وضعیت امنیت غذایی خانواده با افزایش وزن دوران بارداری، وزن هنگام تولد نوزاد و عوارض بارداری در شهرستان قزوین در سال 1396-1395 خانم خدیجه السادات حسینی، دکتر سید سعید صدقی اسکویی، آقای هاشم علیجانی
اثر بخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به صرع دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
عوامل خطر خشونت خانگی علیه زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی استان قزوین دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب مرگ تمپلر در مراقبین خانوادگی مبتلایان به سرطان دکتر محمدعلی سلیمانی، دکتر نسیم بهرامی
مدل الماس عدالت و ارتباط آن با خودباوری: رویکرد کارکنان بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی قزوین دکتر روح اله کلهر

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0