ردیف عنوان کارگاه نام مدرس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری پوستر کارگاه اسامی شرکت کنندگان فایل آموزشی
1 آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، آشنایی با بیماری های شایع (دیابت و فشار خون)، سبک زندگی سالم

دکتر اردشیر علیزاده

دکتر زینب علیمرادی

دکتر مهران علیجان زاده

20 دی ماه 1400 9 الی 11 دریافت پوستر  

Life Style

Social Health

2 نقش آموزش در مداخلات اجتماعی سلامت دکتر امیر پاکپور حاجی آقا 27 دی ماه 1400 10 الی 12 دریافت پوستر   Health Education

l


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0