• با توجه به اینکه گواهی های صادر شده به پست الکترونیک شما ارسال می گردد، خواهشمند است پست الکترونیک خود را به شکل صحیح وارد نمایید.
  • درخواست های آپلود شده باید حتما دارای عنوان طرح تحقیقاتی و امضای مجری یا فرد درخواست کننده گواهی باشد.
  • جهت اطلاع رسانی و یا هرگونه ارتباط در مراحل صدور گواهی، لطفا شماره تماس خود را به شکل صحیح وارد نمایید.
  • راه های ارتباط با مرکز تحقیقات :

          شماره تماس: 33694014-028                        پست الکترونیک: sdh@qums.ac.ir


  تاریخ ثبت فرم:  1401/11/10
  * نام و نام خانوادگی:  
  * کدملی:  
  * شماره تماس:  
  * پست الکترونیک:   
  * عنوان گواهی:   
  *  فایل درخواست:  
    
    
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0