• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 
كنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در شهر تهران برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، برای دریافت محورهای همایش به سایت همایش مراجعه نمایید. 

سایت همایش:
http://1conf.ir/

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0