• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری"

توسعه پایدار از مهمترین موضوع های سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف بوده و می باشد.توسعه پایدار مفهوم پیچیده و گسترده ای است و حداقل چهار حوزه را در بر می گیرد که عبارتند از پایداری در حوزه اقتصاد،پایداری در حوزه زیست محیطی ،پایداری در حوزه اجتماعی و پایداری در حوزه فرهنگی.لازمه پایداری ،تعادل است .یک سیستم نامتعادل ،ناپایدار نیز خواهد بود.بدون پایداری و تعادل و توازن ،در تمامی ابعاد جامعه و حوزه های مذکور،نمی توان به یک توسعه با دوام دست یافت.توسعه پایدار نیازمند یک جامعه سالم است .خانواده سالم ،امنیت اجتماعی ،سلامت در حوزه های روانی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی از لوازم یک جامعه ی پیشرفته است .در جامعه اگر شاهد بیکاری،بحران های فقر ،فساد ،ناهنجاری ها و نابرابری های اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی باشیم ،نمی توان از توسعه و پیشرفت متوازن نام برد.عامل اصلی و محوری یک سیستم مطلوب ،پایدار ،متوازن ،مشارکت مردم است .که امروزه به عنوان سرمایه اجتماعی از آن نام برده می شود.
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته های علوم انسانی و جامعه شناسی رواج یافته و به عنوان یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده روابط جمعی ،شبکه ها و انسجام بخش میان انسان ها ،انسان ها و سازمان ها و سازمان ها با یکدیگر و دولت محسوب می شود و بی شک دو مقوله سرمایه اجتماعی و توسعه به هم وابسته بوده و از اهمیت به سزایی برخوردارند.سرمایه اجتماعی بر همه جنبه های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی خودنمایی می کند و به افراد جامعه یاری می رساند که بر مشکلاتی که به صورت جمعی با آن مواجه هستند ،فائق آیند.در سطح فردی نیز افرادی که از این سرمایه برخوردار هستند ،تمایل بیشتری به زندگی سالم ،شادتر و مشارکت در فعالیت های اجتماعی دارند و از کیفیت زندگی بهتری بهره مند می شوند .با وجود سرمایه اجتماعی در جامعه ،دولت ها نیز برنامه ها را با کارایی بیشتری انجام می دهند و در صورت ضعف آن ،دولت نمی تواند بخوبی از عهده مدیریت بحران های مختلف برآید. حتی کیفیت سرمایه های دیگر مانند سرمایه فیزیکی ،انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
ازطرفی توجه به سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در آموزه های دینی اسلام بسیار مورد تاکید قرار گرفته است .به طوری که تقویت آنها را در نظام اسلامی یک هدف با ارزشهای متعالی به شمار می آید. امید می رود که این همایش بتواند در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و تبیین ارتباط آن با توسعه پایدار، قدم های موثری بردارد و از همه محققین دانشگاهی و حوزوی دعوت می کنیم که مارا با حضور گرم خود در این همایش یاری رسانند.
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی"سرمایه اجتماعی و تاب آوری" در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار خواهد شد. برای دریافت محورهای همایش به سایت همایش مراجعه نمایید.

سایت همایش
https://scc.ut.ac.ir/

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0