• ساعت : ۱۰:۲۴:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
برگزاری جلسه مشترك مراكز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت شهرهای قزوین، زنجان، همدان، شهركرد و ایلام

جلسه  مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با مشارکت مراکز تحقیقات شهر قزوین، زنجان، همدان، شهرکرد و ایلام مورخ 1401/02/18 به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری کارگاه های بین استانی و چگونگی اجرای طرح های مشترک پرداخته شد. در این جلسه مقرر گردید یک عنوان تحقیقاتی مشترک پس از بررسی توسط مراکز مربوطه به صورت چندمرکزی اجرا گردد هم چنین در این جلسه مقرر گردید ارتباطات و هماهنگی های بیشتر در بین مراکز مربوطه از طریق برگزاری جلسات منظم افزایش یابد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0