• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ 
برگزاری كارگاه "سبك زندگی سالم با تاكید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت" جهت كاركنان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان، توسط مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پیرو درخواست مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان "سبک زندگی سالم با تاکید بر عوامل اجتماعی" مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه فوق الذکر را در تاریخ 22 تیر ماه 1401 جهت کارکنان آن اداره در راستای ارتقای آموزش های بین بخشی سلامت محور، برگزار نمود. محتوای کارگاه آموزشی شامل "آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و اهمیت آن"، "آشنایی با دیابت و روش های تشخیص و کنترل  آن" و" سبک زندگی سالم" بود. سرکار خانم دکتر زینب علیمرادی و جناب آقای دکتر مهران علیجان زاده تدریس کارگاه فوق الذکر را برعهده داشتند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0