• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
روز جهانی مبارزه با مصرف مواد و قاچاق مواد مخدر

سازمان ملل متحد، ۵ تیر ماه(۲۶ ژوئن) را روز جهانی مبارزه با مصرف مواد و قاچاق مواد مخدر نام گذاری کرد. هدف از این نام گذاری کنترل مواد مخدر و اجرای هرچه سریعتر سیاست های ملت ها در امر مبارزه با آن و اجرای اقدامات موثر در جهت آشنایی جوانان با آسیبها اعتیاد است.  شعار امسال این سازمان “پرداختن به چالش های مواد مخدر در حوزه سلامت و بحران های بشری”انتخاب شده است.

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0