• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ 
برگزاری كارگاه سلامت زنان و فرزندآوری جهت كاركنان شركت آبفا قزوین

برگزاری كارگاه سلامت زنان و فرزندآوری جهت كاركنان شركت آبفا قزوین

کارگاه سلامت زنان و فرزندآوری جهت کارکنان شرکت آبفا قزوین مورخ سه شنبه 17 خرداد ماه 1401 توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار گردید. این کارگاه به درخواست شرکت آبفا استان قزوین، جهت بانوان آن شرکت برگزار گردید.  پیش از این نیز مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در راستای ارتقای سلامت جامعه، کارگاه با موضوع "آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و تندرستی جامعه" جهت کارکنان و مدیران سازمان شهرداری و همچنین کارگاه با موضوع "سلامت زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن" جهت كاركنان شركت آب منطقه ای قزوین استان قزوین برگزار نموده بود.  

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0