:.
6
انتشار ششمین شماره مجله  Social health and behavior

علاقه مندان می توانند برای مشاهده مقالات و ارسال مقاله به سایت نشریه به آدرس  http://www.shbonweb.com مراجعه نمایند. 

همچنین لینک دانلود مقالات در صفحه اصلی سایت http://sdh.qums.ac.ir/  بخش مقالات آخرین شماره مجله SocialHealthandBehavior در دسترس می باشد.

بيشتر