اطلاعات مهم
پرسش های متداول

SDH مخفف کدام عبارت است؟

SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH

 

معنای واژه SDH چیست؟

کلیه عوامل اجتماعی است که بر سلامت موثر می باشند

 

حیطه های SDH شامل چه مواردی است؟

تغذیه، محیط زیست، مسکن، اشتغال، آموزش، سبک زندگی، تفریحات، عدالت، فقر ، امنیت ، نظام سلامت، حمایت اجتماعی، تکامل دوران کودکی، جنسیت، معنویت و سرمایه اجتماعی می باشد.

 

آدرس AFFILATION مرکز چیست؟

Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

 

نحوه تماس با مرکز چگونه است؟

مراجعه به مرکز، از طریق ایمیل مرکز و یا از طریق شماره تلفن (داخلی 2621) واقع در سایت مرکز به نشانی sdh.qums.ac.ir

 

روزهای کاری مرکزی به چه صورت و تا چه ساعاتی می باشد؟

روزهای کاری مرکز: شنبه،یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ها از ساعت 7:30 صبح تا 14 عصر می باشد

 

آدرس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ؟

قزوین- بلوار باهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- طبقه بالای مرکز رشد- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

روش های همکاری با مرکز به چه صورت می باشد؟

مشاوره پژوهشی: در این حالت سازمان مربوطه خود مجری پژوهش بوده و نقش مرکزی صرفا مشورتی است. مشاوره ارائه شده توسط مرکز مشتمل بر ارائه کمک در جهت آماده سازی پروپوزال اعم از متدولوژی، آنالیز داده ها، اجرای پژوهش و انتشار نتایج خواهد بود.

پژوهش های مشترک: در این حالت سازمان توانایی انجام امور اجرایی پژوهش را دارد و بخش علمی کار از نوشتن پرزپوزال تا ثبت مقاله در مجلات معتبر توسط مرکز صورت می گیرد و سازمان مربوطه قسمت های اجرایی شامل جمع آوری اطلاعات در قالب پروپوزال مربوطه را عهده دار خواهد شد.

انجام پژوهش: در این حالت کل پژوهش توسط مرکز صورت خواهد گرفت.