اطلاعات مهم
لیست همایش ها و سمینارها

ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان
زمان برگزاری : 26 الی 27 مهرماه 1396
مهلت ارسال خلاصه مقالات: 31 خرداد ماه 1396
مکان برگزاری همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سایت همایش
http://www.whc2017.ir/index.php/fa/
 
دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
زمان برگزاری: 12 الی 14 اردیبهشت ماه 1396
مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 دی ماه 1395
مکان برگزاری همایش: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سایت همایش
http://10ohs.gums.ac.ir/
 
سومین همایش بین المللی آموزش بهداشت و راتقای سلامت
زمان برگزاری: 1 الی 3 آذر ماه 1396
مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 تیرماه 1396
مکان برگزاری همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سایت همایش
http://seminar.mui.ac.ir/ihepc/