اخبار
 استناد به مقالات مجله انگلیسی زبان (Social Health and Behavior ) دانشگاه علوم پزشکی قزوین
انتشار هشتمین شماره مجله Social health and behavior
انتشار نهمین شماره مجله Social health and behavior
انتشار هفتمین شماره مجله Social health and behavior
Affiliation جدید مرکز در پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر
انتشار ششمین شماره مجله  Social health and behavior
تأکید به تبدیل پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به طرح - پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
انتشار پنجمین شماره مجله  Social health and behavior
سقف حمایت از پژوهشگران کشور افزایش یافت
انتشار چهارمین شماره مجله  Social health and behavior
« کم‌خونی» در کمین کارکنان نیروگاه‌های تولید برق
پژوهش رکن اصلی توسعه پایدار کشور است
تنها ۱۰ درصد از پژوهش‌های دانشگاهی کاربردی هستند
بیست و دومین نشست بررسی عملکرد مرکز تحقیقات SDH
فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF) - دی ماه 97
برگزاری کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
یادآوری فراخوان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1397
نمایه سازی مقالات دوهزار مجمع معتبر علمی در بانک مجامع علمی SID
انتشار مقاله انگلیسی مهران علیجان زاده در مجله معتبر LANCET
ضرورت حمایت بیشتر از مراکز علمی کشور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...