تلاش های 4 ساله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تصویب کوریکولوم آموزشی رشته «مطالعات اجتماعی مؤثر بر سلامت» به ثمر نشست

1399/5/28 سه‌شنبه

در هفتاد و پنجمین نشست شورای عالی برنامه‌ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورخ 8 تیرماه 1399؛ طی تلاش 4 ساله، کوریکولوم آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته «مطالعات اجتماعی مؤثر بر سلامت» مصوب شد.

دکتر امیر پاکپور، رییس پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت  (SDH)  با اعلام این خبر گفت؛ دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای نخستین بار موفق به تدوین کوریکولوم با نام دانشگاه شده است. ایشان ضمن تشکر از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به جهت مدیریت و تدوین این رشته، چشم انداز و ماموریت این رشته را برای ارتقا سلامت بسیار حیاتی خواند.

ایشان در تشریح این رشته و ماموریت های خطیر آن بیان کردند، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت، دوره ای است که به مطالعه و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت، ایجاد تعاملات و هماهنگی های بین بخشی، مشارکت دهی جامعه در امور سلامت و جلب همکاری سایر بخش های مرتبط با سلامت در جهت ارتقا سلامت جامعه می پردازد. رشته مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت، دانش و مهارت فراگیران را در عرصه شناسایی عوامل فوق، تعاملات بین بخشی و مشارکت دهی افراد جامعه در ارتقای سلامت جهت دهی می نماید. ماموریت این رشته،  تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهدی است که در اجرای مسئولیت ها با استفاده از دانش و مهارت های کسب شده در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، قادر به شناسایی و تحلیل مشکلات بین بخشی بوده و با بهره گیری از پژوهش های نظام مند و مشارکت جامعه، بتواند اطلاعات و توانایی های خود را در حوزه های اجرایی، آموزشی و پژوهشی عملیاتی نماید و در اختیار مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت قرار دهد. رویکرد این رشته، رویکرد یکپارچه ای برای رویارویی با معضلات بهداشتی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و حرکت به سوی جامعه سالم تر است.

نسخه قابل چاپ