اطلاعیه کارگاه ها و همایش ها
فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی مؤسسه نیماد

1397/3/9 چهارشنبه

بدین‌وسیله فراخوان ششم طرح‌هاي تحقيقاتي (خرداد‌ماه ١٣٩7) مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) را به استحضار می‌رساند. در این راستا، سامانه مديريت پژوهش مؤسسه (http://rms.nimad.ac.ir) از روز اول لغایت 31 خرداد‌‌ماه ۱۳۹7 آماده ثبت طرح‌هاي تحقيقاتي اوليه (pre-proposals) پژوهشگران در چهار گرنت مختلف: 
الف- گرنت اصلی
ب- گرنت محقق جوان
ج- گرنت با اعتبار محدود   
د- گرنت مقاله برتر
 
است. لازم به تذکر است این مهلت مطابق معمول فراخوان‌های مؤسسه تمدید نخواهد شد. 

 

اطلاعات بیشتر در خصوص اولویت‌های کمیته‌‌های علمی- تخصصی، راهنمای متقاضیان، فرایند ثبت و ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه در وب سایت مؤسسه به نشانی http://nimad.ac.ir  قابل دسترس است.