اطلاعیه
فراخوان پذیرش طرح های تحقیقاتی از جانب موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران
موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تقویم پیمایشهای ملی، دیده بانی، ارزیابی طرح تحول سلامت و پژوهشهای کاربردی، آمادگی خود را برای پذیرش طرح­های پیشنهادی در محورهایی ذیل، اعلام می دارد.
شرایط فراخوان:
شورای معین موسسه ملی تحقیقات سلامت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده مطرح و در صورت مناسب بودن برای مراحل بعدی تصویب و عقد قرارداد بر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در صورتیکه مجری(یان) محترم بعد از مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهیه نمایند و در آن زمان فرآخوان بعدی موسسه (که موضوعات به روز می شود) اعلام نشده باشد،ابتدا اطمینان حاصل نمایند که برای عنوان پیشنهادی،طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.
نسخه اصلی باید به امضای کلیه پیشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسیده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، پلاک ۷۰ تحویل گردد. فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگی موسسه ملی قابل دریافت است(http://nihr.tums.ac.ir)  که حتماً پس از تکمیل به آدرسnihr.research@tums.ac.ir  ارسال گردد. طرح پژوهشی با مشارکت محققان بیش از یک دانشگاه و یا مشارکت بخش های مرتبط وزارت بهداشت در اولویت خواهند بود.
فراخوان موسسه هرفصل یک بار اعلام می شود. اما نیازهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به محض دریافت در سایت موسسه ملی تحقیقات سلامت قابل دسترسی خواهد بود. لذا محققین می توانند به صورت دوره ای از سایت موسسه ملی بازدید نمایند و در صورت علاقه مندی نسبت به فعالسازی RSS اقدام نمایند.برای کلیه طرح ها، شرح نیاز (RFP)وجود دارد که در صفحه خانگی موسسه قابل دریافت است. مبلغ درج شده در فراخوان حداکثر بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرایط مساوی طرح هایی مصوب می گردند که هزینه کمتری درخواست کرده باشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.