اخبار
آيين نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشكي قزوین در سال 1396
برای دانلود آيين نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشكي قزوین در سال 1396 اینجا کلیک کنید.