اخبار
ثبت نام کارگاه های توانمند سازی پژوهشی کارمندان دانشگاه آغاز شد: اطلاع از نحوه ثبت نام
کارکنان دانشگاه برای ثبت نام کارگاه های توانمند سازی پژوهشی با شماره داخلی 2621  (مرکز تحقیقات SDH) تماس حاصل نموده و مشخصات خود را در جهت شرکت در این دوره اعلام نمایید.