راهنمای جستجو

به نام خدا

کاربر گرامی برای جستجو  در سایت لطفا این راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

برای انجام جستجوی ساده در سایت:

  • کلمات را بادقت انتخاب کنید

در هنگام تصمیم‌گیری برای کلماتی که در کادر جستجو وارد می‌کنید، سعی کنید کلماتی را که احتمالاً در سایت مورد قرار دارند وارد کنید. 

  • کلیدواژه های اصلی جستجوی خود را انتخاب کنید.
    کلیدواژه مورد جستجو میتواند یک موضوع، عنوان مقاله و .... باشد
  • کلیدواژه ها را در کادر مخصوص جستجو در صفحه اصلی وارد کنید.
    با جستجوکلیدواژه مورد نظر خود صفحه ای باز می شود که با استفاده از آن میتوانید تعیین کنید، جستجواز در چه بازه ی زمانی انجام شود.سپس روی گزینه search کلیک کنید تا جستجو انجام شود.1