اولویت های پژوهشی

لیست اولویت ها و محورهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت استان قزوین

معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

6 محور و 55 اولویت پژوهشی

نام محورتحقیقاتی: عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

ردیف

عناوین تحقیقاتی

1

راهکارهای افزایش مشارکت جامعه در بخش سلامت استان

 

2

تعیین وضعیت سرمایه و اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن

 

3

بررسی وضعیت سلامت حاشیه نشینان استان

 

4

همسر آزاری و عوامل موثر بر آن در جهت اجرای مداخلات

 

5

بررسی دلایل افزایش طلاق در استان و ارائه راهکارهای مداخلاتی

 

6

بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار و مشکلات پیش روی آن ها

 

7

بررسی وضعیت امواج و پارازیت ها در استان و اجرای مداخلات

 

8

راهکارهای اجرایی در جهت افزایش توانمند سازی روستاییان استان

 

9

بررسی وضعیت کودکان کار استان و راهکارهای مداخلاتی در این زمینه

 

10

بررسی ابعاد عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در استان قزوین و ارائه راهکار در خصوص نقاط ضعف

نام محورتحقیقاتی: سلامت روان

 

ردیف

عناوین تحقیقاتی

1

بررسی شیوع خودکشی و عوامل موثر بر آن به منظور اجرای مداخلات

 

2

بررسی راهکارهای کاهش کودک آزاری

 

3

بررسی وضعیت خشونت علیه زنان و مداخلات مناسب در راستای کاهش آن

 

4

بررسی اعتیاد و عوامل موثر بر آن در سطوح مختلف سنی در استان

 

5

عوامل موثر بر Stigma سلامت روان

6

مداخلات ارتقا سلامت روان در جمعیت های عمومی و بیماران

 

7

بررسی نقش تبعیت از درمان در سلامت روان

 

8

بررسی رفتارهای درخواست کمک در بیماران مبتلا به سلامت روان

 

9

تولید ابزارهای جدید خودگزارشی به منظور بررسی و غربالگری سلامت روان

 

نام محورتحقیقاتی: سالمندی

 

ردیف

عناوین تحقیقاتی

1

سالمندی سالم، موفق و فعال

 

2

بیماری های مزمن سالمندان، ناتوانی ها و خودمراقبتی

 

3

راهکارهای توانمند سازی سالمندان

 

4

نابرابری های اجتماعی در سالمندان و عوامل اثرگذار بر آن

 

5

شهر دوستدار سالمند و راه های رسیدن به آن

6

سبک زندگی سالم در سالمندان و فاکتورهای اثر گذار در این زمینه

 

7

کیفیت ارائه خدمات به سالمندان

 

8

مداخلات  آموزشی در جهت بهبود سلامت روان در سالمندان

 

نام محورتحقیقاتی: رسانه و فضای مجازی

 

ردیف

عناوین تحقیقاتی

1

نقش فضای مجازی در تغییر رفتار نوجوانان استان قزوین و تحلیل آن

 

2

شناسایی فواید و مضرات فضای مجازی و راهکار جهت کاهش مضرات

 

3

نقش رسانه در بهبود عملکرد رفتاری نوجوانان و جوانان استان قزوین

 

4

ارتباط سلامت روان و اعتیاد به فضای مجازی در جامعه تحت پوشش استان قزوین

 

5

اثرات بلند مدت فضای مجازی بر سلامت روان جمعیت تحت پوشش استان

 

6

اثربخشی مداخلات مرتبط با سلامت با استفاده از رسانه ها و شبکه های مجازی در جمعیت استان قزوین

 

7

تولید اپلیکیشن های کاربردی در حوزه ارتقا سلامت جمعیت استان قزوین

 

8

بررسی شیوع اعتیاد مجازی در جمعیت تحت پوشش استان قزوین و ارائه مداخلات

نام محورتحقیقاتی: حوادث و سوانح

 

ردیف

عناوین تحقیقاتی

1

بررسی آسیب های اجتماعی استان قزوین و راهکارهای پیشنهادی

 

2

تعیین وضعیت آلودگی محیطی ( هوا و صوتی) در استان و اجرای مداخلات ضروری

 

3

شناسایی نقاط حادثه خیز و عوامل موثر بر تصادفات در استان قزوین و طراحی الزامات لازمه در خصوص کاهش خطر تصادفات

 

4

بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی در استان و شناسایی نقاط ضعف

 

5

مدیریت بحران در استان و تعیین میزان همکارهای بین بخشی بین دستگاه ها در هنگام وقوع بحران

 

6

بررسي شاخص هاي زماني و اهميت هر يك از شاخص ها در اورژانس پيش بيمارستاني و ارائه راهکارهای مداخلاتی

 

7

ارائه الگوهاي مناسب اصلاح رفتارهاي اجتماعي در پيشگيري از حوادث وسوانح- جرم و سرقت

 

8

مكان يابي و مسير يابي تسهيلات اورژانسي در زمان بحران

 

9

خشونت بین فردی و ارائه راهکار در جهت کاهش آن در استان قزوین

 

10

تعیین وضعیت امنیت اجتماعی در استان و شناسایی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات کاربردی

 

نام محورتحقیقاتی: تحقیقات نظام سلامت

 

ردیف

عناوین تحقیقاتی

1

تحلیل پوشش جامع خدمات سلامت در استان در حیطه های دسترسی، عدالت و بهرمندی از خدمات سلامت.

 

2

کاربرد زیرساخت ها و رویکردهای نوین اطلاعاتی و مجازی در بهبود ارائه خدمات سلامت

 

3

مدیریت زنجیره تامین منابع و خدمات در مراکز زیر مجموعه دانشگاه

 

4

مدیریت و  برنامه ریزی تسهیلات و نیروی انسانی متخصص بالینی و غیر بالینی در مراکز زیر مجموعه دانشگاه (برآورد و توزیع)

 

5

سنجش عملکرد سازمانی و فردی مراکز زیر مجموعه دانشگاه بر اساس مدلهای ارزیابی عملکرد

 

6

بررسی عوامل و چالشهای رفتاری و روانشناختی موثر در عملکرد پرسنل و مدیران در مراکز زیر مجموعه دانشگاه

 

7

آینده پژوهی در زمینه شناسایی و تقویت توانمندیها و مهارتهای مورد نیاز کارکنان و مدیران در مراکز زیر مجموعه دانشگاه

 

8

ارزیابی و ارتقای کیفیت و ایمنی  خدمات سلامت در مراکز زیر مجموعه دانشگاه

 

9

محاسبه بار بیماریهای شایع در استان بر مبنای اولویت بیماری ها

 

10

ارزیابی اقتصادی خدمات سلامت و محاسبه قیمت تمام شده خدمات در مراکز زیر مجموعه دانشگاه

 

1