متون عمومي

طرح های مصوب بیست و یکمین جلسه اعضای شورای عالی مرکز:
 

  1. "بررسی ارتباط بین تعیین کننده های اجتماعی سلامت با رشد و تکامل کودکان 4-60 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی قزوین"

(ناظر طرح: دکترپاکپور)

  1. "بررسی وضعیت مصرف گل در دانشجویان دانشگاه های استان قزوین در سال 1397 "

مجری: دکتر محمدرضا مدبر و همکاران (ناظر طرح: دکتر امام جمعه)

  1. "عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در شهروندان ساکن استان قزوین"

مجری: دکتر پاکپور (ناظر طرح: دکتر روح اله کلهر)

  1. "انگ نگهداری بیمار روانی در خانواده بیماران مبتلا به آلزایمر"

مجری: دکتر پاکپور (ناظر طرح : دکتر زینب علیمردای)

  1. "بررسی ارتباط سبک زندگی سلامت محور و شادکامی دانشجویان علوم پزشکی قزوین"

مجری: خانم بیدا میرحسینی (ناظر طرح: دکتر پاکپور)