متون عمومي
 

واحد های زیر مجموعه مرکز

 

واحد آموزش: این واحد مسئول برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی می باشد . که در بر گیرنده کارگاههای برگزار شده درون دانشگاهی و کارگاههای برگزار شده بین بخشی می باشد. مهمترین کارگاههای آموزشی این مرکز کارگاههای شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پروپوزال نویسی، روش تحقیق، مقاله نویسی، خطاهای پژوهشی، نمونه گیری در تحقیقات، آنالیزهای آماری و آشنایی با spss و ... می باشد.

 اعضای این واحد : دکتر امیر پاکپور، دکتر  علیرضا خونساری، مهندس نوروز علی عزیزخانی، آقای مهران علیجان زاده، خانم زهرا حسین خانی

واحد پژوهش: انجام تحقیقات گسترده مرتبط با عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت با همکاری اعضا مرکز و همچنین اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پژوهشگران و همکاری های پژوهشی بین بخشی با سایر نهادها در جهت مشکل یابی و رفع مشکلات مرتبط با عوامل اجتماعی سلامت ، ازائه راهکارها در جهت سیاستگذاری و مدیریت در نظام سلامت از جمله وظایف این واحد می باشد.

 اعضای این واحد: دکتر منوچهر مهرام، دکتر امیر پاکپور، دکتر محمد مهدی امام جمعه،دکتر روح الله کلهر، دکتر محمد علی سلیمانی، دکتر زهره یزدی، دکتر سعید آصف زاده، دکتر علی صفری واریانی، دکتر اسکویی، دکتر علیرضاخونساری، مهندس نوروز علی عزیزخانی، آقای مهران علیجان زاده، خانم زهرا حسین خانی

واحد انفورماتیک: این واحد مسئول بروز رسانی پرتال مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی و ارائه خبرهای تازه در زمینه پژوهش، نظام سلامت ، اخبار مرکز و معرفی مرکز به علاقه مندان در جهت همکاری با این مرکز می باشد.