کارگاه آموزشی انواع مطالعات پژوهشی

اهداف رفتاری

 از فراگیر انتظار می رود پس از دوره آموزشی قادر باشد مفاهیم زیر را پیاده سازی نماید:

1-       موارد زیر را بیان نماید:

انواع مطالعات مشاهده ای

تعریف مطالعات توصیفی و  تحلیلی و انواع آنها

مطالعات کوهورت

مطالعات کیس کنترل

مطالعات تجربی و انواع آن

انواع خطاها

2-       بتواند:

نوع پژوهش را در مقالات داده شده مشخص نماید

نوع پژوهش مورد نیاز را در مورد عناوین داده شده بیان نماید

عنوان

زمان

روش ارائه

 

کلیات روش تحقیق

30 دقیقه

سخنرانی

 

مطالعات توصیفی

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

مطالعات کوهورت

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

مطالعات کیس کنترل

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

مطالعات تجربی و انواع آن

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

خطاها

2 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

تمرین

2 ساعت

کار گروهی

 

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5075
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56209597 تعداد بازديد زيرپورتال: 371654 اين زيرپورتال امروز: 76 سایت در امروز: 12360 اين صفحه امروز: 1