رسالت

        ماموریت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

        انجام پژوهش های با کیفیت و هدفمنددر راستای ارتقای سلامت جامعه و تولید دانش مورد نیاز استان قزوین با توجه     به نیازهای جامعه و مشارکت مردمی و با تکیه بر پژوهشگران و کارکنان توانمند

        چشم اندازهای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

        نیل به جایگاه برتر در بین مراکز تحقیقاتی، دستیابی به مرجعیت در ارائه تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر     سلامت کشور، دستیابی به عنوان نماینده علمی  WHO در کشور

         ارزش های بنیادی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

        مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی قزوین با ارج نهی به جایگاه پژوهشگران و متخصصان،  احترام به اصول     اخلاق در پژوهش، پایبندی به کرامت ها و ارزش های انسانی در پژوهش، توجه به جامعه و انجام پژوهش های جامعه   محور، پاسخگویی، شایسته سالاری، تعهد کاری، مسئولیت پذیری، صداقت و روحیه مشارکت پذیری به سمت اهداف   گام بر می دارد.

        اهداف کلان ( G )

       ارتقا جایگاه علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه

       جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد در جهت نهادینه سازی مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

       جلب همکاری درون بخشی و بین بخشی در راستای بهبود و ارتقای مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

        هدایت  پژوهش های دانشگاهی به سمت پژوهش های کاربردی مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت