اخبار
پژوهش رکن اصلی توسعه پایدار کشور است

1397/10/16 يكشنبه

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی گفت: پژوهش ضامن پیشرفت و رکن اصلی توسعه پایدار در هرکشور به شمار می‌آید.

میر حسن رسولی صدقیانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب،با اشاره به اینکه دانش محصول پژوهش بوده و از دلایل مهم در رشد سطح اقتصادی و اقتدار کشورها است تصریح کرد: پژوهش های علمی و کاربردی آن دسته از پژوهش ها هستند که هدف از اجرای آنها ایجاد فناوری بهینه و تکنولوژی برای کار در بخش های صنعتی،کشاورزی وخدماتی است.

صدقیانی با تاکید بر اینکه دانش نظری در جهت رشد همه جانبه علمی و پژوهشی کشور و گسترش مرزهای دانش کمک می کند خاطر نشان کرد:  نقش پژوهش در توسعه کشور ضروری بوده و ارزش افزوده مرتبط با پژوهش های علمی و کاربردی تولید ثروت از علم است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی گفت:امروزه نظام آموزشی نوین مبتنی بر پژوهش برای تولید علم و ثروت یکی از ارکان آموزش عالی تلقی می شود که می‌تواند تمام ابعاد زندگی و اکثر سطوح فناوری ها از ساده‌ترین تا پیچیده ترین سطح را شامل شود.

صدقیانی در خصوص نقش پژوهش در توسعه همه جانبه کشور خاطر نشان کرد: باید در کنار دریافت مدرک علمی ،پژوهش های انجام شده کاربردی، متناسب با نیاز جامعه و درراستای رفع مشکلات کشور انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در جوامع پیشرفته فرآیند رشد و توسعه پایدار به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با آموزش های تقاضا محور و پژوهش و تکنولوژی دارد، تاکید کرد: آموزش علمی کاربردی تقاضا محور و مبتنی بر فناوری پژوهشی بوده و هدفش کمک به شرایط محیط کار با توجه به یادگیری علوم مرتبط با آن شغل است .

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نظام آموزشی علمی کاربردی جزو آموزش های مهارتی و شغلی محسوب می شود اظهار کرد: عقد تفاهم نامه بین دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با ارگان های دولتی و خصوصی در جهت اجرای پژوهش ها و استفاده از زیرساخت های آن ارگان بر حسب نیاز سنجی بازار از جمله اقدامات دانشگاه در جهت انجام کار های پژوهشی  مرتبط با رشته دانشجویان است.

صدقیانی ادامه داد: اجرای هر دوره در جوار صنعت مربوطه بهترین قابلیت برای رشد پژوهش و تکنولوژی بوده به همین علت استفاده از زیر ساخت های کاربردی مرتبط با محیط های کار برای استفاده دانشجویان جزو اولویت های این دانشگاه قرار می‌گیرد.