اخبار
یادآوری فراخوان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1397

1397/6/15 پنجشنبه

با توجه به اتمام مهلت ثبت نام  بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در تاریخ 1397/7/30   

به استحضار می رساند فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های:
razi.hbi.ir
razi.research.ac.ir
razifestival.ir
 
قابل دسترسی است.